Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Insibio.si

PONUDNIK

Insibio d.o.o.
Liminjanska 96
6320 Portorož
T: +386 70 66 66 64
E: info@insibio.si

 

CENE

Cene izdelka, ki so objavljene na spletnih straneh https://www.insibio.si veljajo na dan objave. Cene veljajo do dne objave novega cenika na spletni strani www.insibio.si. Vse navedene cene za vse izdelke so v EUR in ne vključujejo DDV, saj nismo zavezanci za DDV.

POSTOPEK PRI NAKUPU IZDELKA

Naročanje izdelkov poteka preko telefona in sicer od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00 ter ob vikendih in praznikih od 08:00 do 12:00, na spletni strani www.insibio.si, ter preko elektronske pošte na info@insibio.si. Naročnik pri nakupu navede naslednje podatke: Ime in priimek, naslov, telefonsko številko (pri naročilu prek spleta tudi elektronski naslov za potrditev naročila) ter naročeno storitev ali blago.

PLAČILNI POGOJI, PREVZEM IN DOSTAVA ARTIKLOV

Izdelki, ki so na zalogi bodo praviloma dostavljeni v naslednjih dveh do sedmih delovnih dneh po oddaji naročila. Izdelki bodo dostavljeni preko Pošte Slovenije in se zaračunavajo stroški pošiljanja. V kolikor je poštnina brezplačna ali v drugačnem znesku, bo kupec pred zaključkom naročila ustrezno obveščen. Pri prevzemu odkupne pošiljke v primeru plačila s plačilnimi karticami, lahko dostavna služba zaračuna provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku.

Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bo o tem kupec obveščen preko kontaktnih podatkov, ki jih je kupec posredoval ob naročilu, ob tem bo kupec obveščen o skrajnem dobavnem roku. Maksimalen dobavni rok je 45 dni.

Če kupec želi preklicati naročilo, to lahko stori vse do takrat, ko naročeno blago ni odposlano, in sicer po telefonu, s klicem na telefonsko številko: 070 66 66 64

Kupec je po Obligacijskem zakoniku naročeno blago dolžan prevzeti in za njega plačati odkupnino. V kolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju ne prevzame in je po preteku čakalnega roka pri dostavni službi le-to vrnjeno na naslov ponudnika, se to ne šteje kot odstop od pogodbe, torej je slednja še vedno veljavno sklenjena in se zato smatra kot zamuda zaradi nesprejema izpolnitve pogodbe s strani kupca. V tem primeru kupec ponudniku povzroča finančno škodo in je tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in vračanja naročenega blaga ponudniku; plačilo stroškov embalaže uporabljene za pošiljanje blaga, ki je ni mogoče ponovno uporabiti ter za plačilo operativnih in administrativnih stroškov nastalih pri odpremi/pakiranju naročenega blaga, za kar mu bo ponudnik izstavil zahtevek za povračilo škode v obliki računa. Ob izdaji zahtevka za povračilo škode si ponudnik v skladu s 106. členom OZ pridrži pravico odstopa od pogodbe. V primeru neplačila računa ponudnik terja plačilo slednjega v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine.

GARANCIJA

 1. OBVEZNA IN PROSTOVOLJNA GARANCIJA

Obvezna garancija velja za blago, za katero vsakokratno veljavni Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje, tako določa. Prostovoljna garancija velja za tisto blago za katero ponudnik izrecno navaja, da izdaja garancijo. Opredeljeno blago ima garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Garancijski list ter reklamacijski zapisnik sta priložena k izdelku. Za uveljavljanje garancije in vzdrževanje se kupec lahko obrne na najbližjega pooblaščenega serviserja navedenega na garancijskem listu. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na reklamacijskem zapisniku, ki je priložen k vsakemu izdelku. Garancijo je možno uveljavljati z izpolnjenim reklamacijskim zapisnikom (v primeru, da reklamacijski zapisnik ni pravilno izpolnjen oziroma nima navedenega datuma nakupa bo garancija upoštevana ob predložitvi računa). Garancija za vse izdelke je 12 mesecev, razen za izdelke pri katerih je drugače določeno.Garancija ne velja v primerih okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela…); okvar zaradi posega osebe, ki ni pooblaščena za popravilo artikla ; okvar nastalih zaradi uporabe drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu; okvar pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka; okvar ali poškodb na izdelku zaradi neupoštevanja navodil o ravnanju z izdelkom.

 

STVARNA NAPAKA

Stvarne napake so v praksi zelo redke. Če kupec meni, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvesti ponudnika, lahko zahteva, da ponudnik: brezplačno odpravi stvarno napako na izdelku ali; vrne del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali; izdelek s stvarno napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali; vrne celotni plačani znesek brez stroškov pošiljanja.

Svoje pravice iz naslova stvarne napake lahko kupec uveljavlja 24 mesecev od prevzema izdelka.

Izdelek dostavite v pregled ponudniku. Pri pošiljanju izdelka na naslov ponudnika upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejema, pošiljka mora biti poslana priporočeno. V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, ponudnik zahtevi ugodi v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka pisno obvesti, da je napaka sporna.

VRAČILO BLAGA (ODSTOP OD POGODBE)

V skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov ima potrošnik pravico, da v 14-ih dneh od prevzema blaga podjetju pisno sporoči (s priporočeno pošiljko), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Možnost odstopa od pogodbe je namenjena temu, da izdelek lahko odpre, pregleda in če mu ne ustreza, ali pa so bila njegova pričakovanja drugačna, odstopi od nakupa.

Potrošnik o odstopu od nakupa in vrnitvi nakupljenih izdelkov ponudnika obvesti s klicem na telefonsko številko 070 66 66 64 ali pisno na elektronski naslov info@insibio.si, oziroma prek izpolnitve obraza za vračilo, ki ga najde tukaj => OBRAZEC. V primeru odstopa prek obrazca mora obrazec posredovati na naslednji naslov: Insibio d.o.o., Celovška 69C, 1000 Ljubljana. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Za primere pri katerih ponudnik omogoči testno obdobje, omogoča kupcu odstop od pogodbe v kolikor na vrnjenem izdelku ni madežev, umazanije, telesnih tekočin. V času testnega obdobja mora biti izdelek zavarovan na način, da bo primeren za vračilo.

Potrošnik blaga ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, razen za primere iz prejšnjega odstavka, pod pogoji navedenimi v prejšnjem odstavku. Potrošnik sme opraviti ogled blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje blaga, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo blaga, kar pomeni, da podjetje lahko po odstopu od pogodbe zahteva odškodnino zaradi zmanjšanja vrednosti izdelka po sodni poti (9. odstavek 43.d člena ZVPot).

Pri vračilu izdelkov potrošnik ne trpi nobenih dodatnih stroškov razen stroška neposrednega vračila blaga. Slednji je v konkretnem primeru odvisen od vrste blaga, pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema.

Slednjega mora poslati podjetju najkasneje v 14 dneh od sporočila o odstopu. Vrnjeno naj bo z originalno embalažo. Ponudnik predlaga, da kupec previdno odpre embalažo in jo hrani v nespremenjenem stanju, dokler ni v celoti prepričani, da je izdelek ustrezen. Tudi vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Vračilo plačil bo opravljeno takoj, ko bo to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago (5. odstavek 43.d člena ZVPot). Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik (kar je najbolj običajno s plačilom na transakcijski račun), razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Stroške vračila iz naslova odstopa od pogodbe po 7. odstavku 43.d člena ZVPot krije kupec.

Kupec naročenega blaga pod predhodno navedenimi pogoji ne more vrniti v primeru če je že odprl varnostni pečat oz. odpakiral iz originalne embalaže, katerih predmet zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, oz je hitro pokvarljiv ali kateremu je že potekel rok uporabe.

REKLAMACIJE, INFORMACIJE, IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

V primeru reklamacije, oziroma potrebe po dodatnih informacijah smo vam na voljo na sedežu podjetja, na tel. številki 070 66 66 64 ob delovnikih med 9. in 17. uro ali na e-mailu: reklamacije@insibio.si. Na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ponudnik izjavlja, da ne sodeluje z nobenim izvajalcem IRPS.

PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s ponudnikom lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 070 666 664 ali po elektronski pošti na info@insibio.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@insibio.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru, da se spor ne more sporazumno rešit se reševanja zadeve rešujejo na Okrožnem sodišču v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.

NEPREVZEM PAKETOV

V kolikor kupec naročenih artiklov, ki so poslani s plačilom po povzetju ne prevzame v nobenem primeru in so po preteku čakalnega roka dostavne službe Pošta Slovenije (15 dni) vrnjeni na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru neprevzema tako odgovoren za plačilo stroškov pošiljanja in pošiljanja/vračanja artiklov podjetju, za kar mu bo ponudnik izstavil račun, ki ga je kupec dolžan poravnati, saj pogodbe – naročila ni prekinil. V primeru neplačila računa, se zadeva ureja z izvršbo.

Stroški neprevzema naročenih artiklov vključujejo 2x poštnino, stroške obdelave naročila, embalaže in pakiranja.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARNOSTI

Osebni podatki kupca, ki jih zaupa ob naročilu, bodo služili samo izvedbi in dostavi naročila, ter v primeru podanega soglasja za občasna obveščanja o novostih. Uporabljeni bodo samo v interne namene in jih brez izrecnega dovoljenja nikoli ne bodo posredovani tretji osebi. Vse pogodbe o nakupu so shranjene na sedežu podjetja. Kupec lahko pisno zahteva kopijo pogodbe o nakupu.

PRAVNO OBVESTILO

Insibio d.o.o. ne daje nobene garancije ali jamstva za točnost informacij, prav tako pa ne prevzema nobene odškodninske ali drugačne odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini objavljene ponudbe. Insibio d.o.o. ima pravico, da kadar-koli in brez predhodnega obvestila spremeni pričujoče pogoje poslovanja in cene izdelkov z ažuriranjem te objave. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.insibio.si in so priloga h kupljenemu izdelku v pisni obliki, in sicer se praviloma nahajajo na hrbtni strani računa.

OBVEZNOST IZDAJE RAČUNA

Kupec prejme davčno potrjen račun skupaj z dobavljenim izdelkom.

Ti splošni pogoji veljajo od 17.02.2020 dalje.

PIŠKOTKI

Spletno mesto na naslovu https://www.insibio.si uporablja piškotke. To so majhne tekstovne datoteke, ki jih strežnik pošlje na uporabnikov brskalnik z namenom delovanja storitev, ki brez tega ne bi bile mogoče, statističnih analiz in prikaza multimedijskih vsebin.

 • _gat (Insibio d.o.o.) – delovanje spletne trgovine – do zaprtja brskalnika
 • _gid (Insibio d.o.o.) – delovanje spletne trgovine –  1 dan
 • _ga (Insibio d.o.o.) – delovanje spletne trgovine –  2 leti
 • __utma (Google Analytics) – analitika – 2 leti
 • __utmb (Google Analytics) – analitika – 30 minut
 • __utmc (Google Analytics) – analitika – do zaprtja brskalnika
 • __utmv (Google Analytics) – analitika – 2 leti
 • __utmz (Google Analytics) – analitika – 6 mesecev
 • __atuvc (Google Analytics) – analitika – 2 leti
 • __utmmobile (Google Analytics) – analitika – 2 leti
 • GPS (Youtube/Google Analytics) – prikaz videoposnetkov – do zaprtja brskalnika
 • YSC (Youtube/Google) – prikaz videoposnetkov – do zaprtja brskalnika
 • VISITOR_INFO1_LIVE (Youtube/Google) – prikaz videoposnetkov – 6 mesecev
 • PREF (Youtube/Google) – prikaz videoposnetkov – 6 mesecev
 • use_hitbox (Youtube/Google) – prikaz videoposnetkov
 • NID, SNID, PREF (Google Maps) – prikaz zemljevidov
 • datr, locale, lu, x-src, sct, xs. X-referer, reg_fb_gate, reg_fb_reg (Facebook) – povezava, interakcija z družbenim omrežjem Facebook
 • guest_id, k (Twitter) – povezava, interakcija z družbenim omrežjem Twitter

Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite preverite v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate.

 

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Insibio d.o.o. ter v spletni trgovini insibio.si spoštujemo vašo zasebnost ter skrbno varujemo vaše osebne podatke.
Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje in uporaba predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev poslovanja, zato priporočamo, da jih preberete v celoti.

Naše poslovanje je skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Insibio d.o.o., v nadaljevanju upravljavec.

 

Obseg zbiranja osebnih podatkov je odvisen od načina uporabe spletne trgovine TVshopping.si

 1. Anonimni uporabnik – Z vašim soglasjem ob obisku spletnega mesta zbiramo podatke preko piškotkov. Namen tega je, da vam zagotovimo boljšo funkcionalnost in uporabniško izkušnjo, da lahko spremljamo število uporabnikov in način uporabe spletne trgovine ter da zagotavljamo nemoteno delovanje spletnega mesta. Tako zbrani podatki ne razkrivajo vaše identitete.
 2. Anonimni uporabnik, ki opravi hitri nakup – Če kot anonimni (neregistriran, neprijavljen) uporabnik opravite hitri nakup brez registracije, ob oddaji naročila vnesete vaše osebne podatke, ki jih bomo uporabili za obdelavo in izvedbo naročila. Vaši podatki bodo shranjeni samo za ta namen. S hitrim nakupom se ne ustvari vaš uporabniški račun in ne postanete registriran uporabnik spletne trgovine.
 3. Naročnik na E-novičke – Na prejemanje občasnih sporočil z uporabnimi nasveti in informacijami se lahko prijavite kot anonimni uporabnik ali kot registriran uporabnik. V prvem primeru se zabeležita le vaš e-naslov in soglasje za prejemanje E-novičk, v drugem primeru pa se soglasje za prejemanje E-novičk zabeleži v vašem uporabniškem računu, ki vsebuje tudi vaše ostale osebne podatke. Od prejemanja E-novičk se lahko kot anonimni uporabnik kadarkoli odjavite prek povezave v sporočilih, kot registrirani uporabniki pa tudi v nastavitvah vašega uporabniškega računa.
 4. Registriran uporabnik – Pri registraciji v spletno trgovino posredujete naslednje osebne podatke: e-poštni naslov, ime, priimek, geslo. Če želite opraviti nakup, je potrebno vnesti tudi naslov. Po želji lahko vnesete več različnih naslovov za dostavo in izdajo računa.

Osebni podatki, ki jih zbiramo

O registriranih uporabnikih in kupcih zbiramo več vrst osebnih podatkov:

 • Podatki o identiteti: ime, priimek, elektronski naslov in geslo. Podatki o identiteti poslovnih uporabnikov vključujejo tudi naziv podjetja in davčno številko oziroma številko zavezanca za DDV. Številko zaveznaca za DDV hranimo tudi za fizične osebe, ki poslujejo kot zaveznaci za DDV. Te podatke lahko vidite in kadarkoli urejate v razdelku »Moj račun«.
 • Kontaktni podatki: naslovi za dostavo, naslov za izdajo računa in telefonska številka. Te podatke lahko vidite v razdelku »Moj račun«
 • Finančni podatki: podatkov o vaših kreditnih karticah ne hranimo. Te podatke prek varne povezave zgolj posredujemo procesnemu centru, ki za nas procesira kartična plačila. Enako velja za plačilo s sistemom PayPal.
 • Podatki o nakupih in plačilih: hranimo vse podatke o vaših naročilih in plačilih, vključno s preklicanimi naročili in vračili. Do teh podatkov lahko dostopate prek razdelka »Moj račun«.
 • Podatki vezani na vašo uporabo in profil: gledi izdelkov, izdelki v nezaključenem naročilu, pogostost obiskovanja posameznih oddelkov, pogosti nakupi, komunikacija z nami, izbrani oddelki ter oddana mnenja in ocene izdelkov. Do teh podatkov lahko dostopate prek razdelka »Moj račun«.
 • Marketinški podatki: vaše naročnine na E-novičke in vaši seznami želja. Do teh podatkov lahko registrirani uporabniki dostopate prek razdelka »Moj račun«.
 • Tehnični podatki: da lahko zagotovimo ustrezno delovanje spletne trgovine ter nudimo čim boljšo uporabniško izkušnjo ter varnost, se zbirajo tudi IP naslov, podatki o operacijskem sistemu, brskalniku, približni lokaciji, vrsti naprave in podobno. Ob obisku z vašim soglasjem na vašo napravo namestimo piškotke, ki so potrebni za zagotavljanje funkcionalnosti, uporabniške izkušnje in varnosti ter za statistiko.

Kako pridobivamo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo na več načinov, ko:

 1. se registrirate v spletno trgovino,
 2. oddate naročilo ali hitro naročilo,
 3. nas kontaktirate prek e-pošte, telefona ali kontaktnega obrazca,
 4. pregledujete vsebine na spletnem mestu,
 5. objavite mnenje in oceno izdelka,
 6. sodelujete v nagradni igri,
 7. komunicirate z nami prek družbenih omrežij.

Osebne podatke lahko v nekaterih primerih pridobivamo tudi iz drugih virov, če je za to podano vaše soglasje. Takšen primer je na primer plačilo s kartico, ko od ponudnika procesiranja
kartičnih plačil prejmemo informacijo o veljavnosti vaše kartice ter uspešni/neuspešni transakciji.

Prek Facebooka in drugih družabnih omrežij, Googla ter drugih podobnih ponudnikov pridobivamo podatke, za katere ste jim to dovolili.

Kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki

Podatke registriranih uporabnikov uporabljamo za:

 1. izvedbo naročil;
 2. zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (obveznost hranjenja računov, ipd.);
 3. profiliranje kupcev ter prikaz za posameznega kupca primernejše ponudbe;
 4. delovanje kluba ugodnosti Deteljica in omogočanje koriščenja ugodnosti članom kluba;
 5. pošiljanje E-novičk največ 1x tedensko ob podanem soglasju;
 6. občasno kontaktiranje kupcev prek telefona z namenom predstavitve novih izdelkov in ugodnosti ob podanem soglasju;
 7. analize, načrtovanje in statistiko, pri čemer se uporabljajo osebni podatki v anonimizirani obliki.

Pogoji sodelovanja v posamezni nagradni igri in obdelava podatkov ter objava nagrajencev, so določeni in zapisani na straneh splošnih pogojev nagradnih iger ter v vsaki nagradni igri posebej.

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 1. dostavnim službam posredujemo podatke, ki jih potrebujejo za prevoz in oddajo naročila;
 2. dobaviteljem in pooblaščenim serviserjem, če reklamacije ali popravila urejate preko nas;
 3. izvajalcem plačil (kartični procesni center, PayPal, ipd.);
 4. pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.).
 5. Vsi partnerji, ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z vašimi osebnimi podatki v skladu z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila ali druge potrebne aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Čas hrambe vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler je to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi soglasja oz. privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Zagotavljanje varnosti

Uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi zašifriranje vseh informacij med vašim računalnikom in našim strežnikom.

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Vaše pravice

Kot naš uporabnik imate vse pravice, ki izhajajo iz zakonodaje. Tako:

 1. vas seznanjamo, katere vaše osebne podatke zbiramo, kako in zakaj jih obdelujemo ter koliko časa jih hranimo;
 2. vam omogočamo vpogled v vaše osebne podatke. To lahko registrirani uporabniki storite v razdelku »Moj račun«. Neregistrirani uporabniki, ki ste opravili nakup prek funkcije hitrega nakupa brez registracije, nam za vpogled pišite na info@insibio.si
 3. vam omogočamo pravico do popravka. Vaše osebne podatke lahko kadarkoli popravite ali uredite sami v razdelku »Moj račun«;
 4. vam v nekaterih primerih omogočamo pravico do pozabe oz. izbrisa vaših osebnih podatkov. Prosimo, upoštevajte: če ste pri nas opravili nakup, moramo nekatere vaše podatke hraniti skladno z zakonodajo. Če želite izbris vaših osebnih podatkov, nam pišite na info@insibio.si
 5. vam omogočamo, da se kadarkoli odjavite od E-novičk. To lahko storite prek povezave v vsakih E-novičkah, registrirani uporabniki pa tudi v svojem uporabniškem računu;
 6. vam v nekaterih primerih omogočamo, da uveljavite zahtevek za začasno ali trajno prepoved nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov;
 7. vam omogočamo, da kot registriran uporabnik sami prenesete vaše osebne podatke v elektronski obliki (PDF, CSV). Neregistrirani uporabniki nam za posredovanje vaših osebnih podatkov v elektronski obliki pišite na info@insibio.si

.

Morebitne ostale pravice, ki tukaj niso navedene, lahko uveljavite tako, da nam pišete na info@insibio.si

Velja od 01.10.2020

Updating…
 • V košarici ni izdelkov.
X
Call Now Button